Finn Heat Oy

Metallin lämpökäsittelyä jo vuodesta 1981.

Olemme pohjoismaiden johtava lämpökäsittelyalan yritys

Finn Heat Oy on perustettu vuonna 1981. Aina yrityksen alkuajoista lähtien missiomme on ollut täyttää asiakkaan tarpeet ja odotukset, sekä tarjota asiakkaille ensiluokkaista palvelua kilpailukykyiseen hintaan. Ymmärrämme lämpökäsittelytyön suorituksessa olevat kovimmatkin laatuvaatimukset: Suoritamme lämpökäsittelytyöt kansainvälisten standardien mukaisesti, sekä käytössämme on Sertifioitu ISO 9001:2015 -laatujärjestelmä.

Olemme sitoutuneet olemaan asiakkaidemme ensisijainen liiketoimintakumppani. Haluamme ymmärtää ja tyydyttää asiakkaidemme nykyiset ja tulevat tarpeet. Henkilöstömme jäsenet ovat alamme ammattilaisia. Hinnoittelemme palvelumme aina kilpailukykyiseksi.

Visio

Tavoitteenamme on kasvattaa toimintaamme kannattavasti, pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Jatkuva ja avoin vuorovaikutus sidosryhmien kanssa on olennaista vastuulliselle kasvulle. Kaikessa toiminnassamme Tahdomme ottaa huomioon sidosryhmiemme odotukset ja vaatimukset samalla kun vahvistamme taloudellista asemaamme.

Strategia

Finn Heat Oy:n missiona on täyttää asiakkaan tarpeet ja odotukset, sekä tarjota asiakkaille ensiluokkaista palvelua kilpailukykyiseen hintaan. Olemme sitoutuneet olemaan asiakkaidemme ensisijainen liiketoimintakumppani.

1. Taloudellinen strategia

Taloudelliseen strategiaamme kuuluu hallittu liiketoiminnan ja kannattavuuden kasvattaminen, sekä myös kassan vahvistaminen. Luottamus rakentuu pidetyistä lupauksista ja arvostus siitä, että ymmärrämme toistemme työpanoksen merkityksen yrityksen kokonaisuuden kannalta.

2. Asiakasstrategia

Asiakasstrategiamme painottuu kahteen osa-alueeseen: asiakkaiden odotusten täyttämiseen nyt ja tulevaisuudessa sekä asiakashankintojen kehittämiseen, syventämiseen ja kasvattamiseen.

3. Sisäinen strategia

Yrityksen sisäiseen strategiaan kuuluu kapasiteetin korkea käyttöaste, laadukas sekä joustava palvelukokonaisuus. Lisäksi sisäisenä strategiana pidämme toimintatapojen jatkuvaa kehittämistä sekä kykyä muuntautua asiakkaan tarpeisiin.

4. Henkilöstöstrategia

Henkilöstöstrategiamme pääkohdat ovat:

  • vastuun jakaminen, selkeät työnkuvat ja tavoitteet
  • työntekijöiden osaamisen kehittäminen
  • työntekijöiden motivaation parantaminen, kannustava työilmapiiri
Arvot

Yrityksemme arvot kertovat yhteisistä päämääristämme ja auttavat meitä suunnistamaan muuttuvassa maailmassa. Ne yhdistävät meitä tuottaessamme ensiluokkaisia palveluita asiakkaillemme.

1. Keskinäinen luottamus ja arvostus

Haluamme toimia niin, että voimme luottaa toisiimme ja arvostaa toistemme työtä. Näin luomme vahvan perustan yhteistyölle. Luottamus rakentuu pidetyistä lupauksista ja arvostus siitä, että ymmärrämme toistemme työpanoksen merkityksen yrityksen kokonaisuuden kannalta.

2. Laatu, luotettavauus ja turvallisuus

Haluamme olla varmoja toimintamme korkeasta laadusta ja luotettavuudesta. Luotettavuuteen ja laatuun pyritään takaamalla, että asiakasta pystytään aina palvelemaan sovittuna ajankohtana, sovitulla hinnalla. Työmme turvallisuus varmistetaan noudattamalla lainsäädäntöä, sekä asiakkaan tiloissa tehtävissä töissä heidän turvallisuusmääräyksiä. Tämä edellyttää meiltä kaikilta täsmällisyyttä ja tarkkuutta menettelytavoissamme.

3. Asiakaskeskeisyys

Olemme sitoutuneet olemaan asiakkaidemme ensisijainen liiketoimintakumppani. Haluamme ymmärtää sekä tyydyttää asiakkaidemme nykyiset ja tulevat tarpeet. Tämä edellyttää meiltä kaikilta tiivistä, työyhteisöjen rajat ylittävää yhteistyötä, jonka kautta osaamisemme saatetaan asiakkaiden käyttöön.

4. Innovatiivisuus

Haluamme kehittää innovatiivisia ratkaisuja ja toimintatapoja. Tämä haastaa meidät tarttumaan rohkeasti uusiin mahdollisuuksiin jokapäiväisessä työssämme. Myös yhteistoimintaan eri alojen ammattilaistemme kanssa, sekä tuomaan oman osaamisemme yhteisiin hankkeisiin.

5. Pyrkimys parhaaseen tulokseen

Haluamme olla alamme paras ja menestyvin, kun kehitämme ja tarjoamme palveluita sekä tuotteita. Tämä haastaa jokaisen meistä erikseen ja meidät kaikki yhdessä pyrkimään parhaaseen tulokseen kaikessa mitä teemme.

Vastuullisuus

Finn Heat Oy noudattaa toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteita. Toimintaamme ohjaavat arvomme, visiomme, johtamismallimme ja hyvän liiketavan periaatteemme sekä kansalliset ja kansainväliset lait ja säädökset. Tavoitteenamme on kasvattaa toimintaamme kannattavasti, pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Jatkuva ja avoin vuorovaikutus sidosryhmien kanssa on olennaista vastuulliselle kasvulle. Tahdomme kaikessa toiminnassamme ottaa huomioon sidosryhmiemme odotukset ja vaatimukset samalla kun vahvistamme taloudellista asemaamme.

Toimintamme perustan luovat seuraavat arvot:

  • keskinäinen luottamus ja arvostus
  • laatu, luotettavuus ja turvallisuus
  • asiakaskeskeisyys
  • innovatiivisuus
  • pyrkimys parhaaseen tulokseen

Yhteiset arvot tukevat vision ja strategian toteuttamista ja auttavat meitä toimimaan asiakaslähtöisesti ja vastuullisesti.

Yritysvastuussa käytämme toimintajärjestelmää, joka täyttää kansainvälisen standardin ISO 9001:2008 (laatujärjestelmä) asettamat vaatimukset.

Tunnustamme työntekijöidemme järjestäytymisvapauden ja oikeuden liittyä ammattijärjestöihin ja tehdä työehtosopimuksia. Emme käytä lapsityövoimaa tai asioi sitä hyödyntävien alihankkijoiden tai tavarantoimittajien kanssa. Suhtaudumme pidättyväisesti poliittisten puolueiden ja aatteellisten järjestöjen tukemiseen. Emme hyväksy lahjontaa emmekä osallistu liikesuhteisiin, jotka voivat johtaa eturistiriitoihin.

Hinnoittelu

Hinnoittelumme perustuu rehellisyyteen ja avoimesti läpinäkyvyyteen, jolloin asiakkaillamme on aina tiedossa kaikki mistä hintamme koostuu eikä palveluistamme kerry ylimääräisiä kuluja asiakkaalle.