Lämpökäsittelyt asiakkaan tiloissa

Koko Skandinavian alueella.

Käytössämme on uudenaikainen lämpökäsittely- ja kuljetuskalusto, jolla varmistamme nopeassa aikataulussa saapumisen asiakkaan luokse koko Skandinavian alueella. Yrityksessämme on 24h päivystys, jolla takaamme että olemme aina asiakkaidemme käytettävissä heidän kiireellisissä tarpeissa. Motivoitunut ja hyvin koulutettu henkilökuntamme on käytettävissänne aina suunnittelun alkuvaiheesta toteutuksen jälkeiseen loppudokumentointiin saakka.

Asiakas saa aina lämpökäsittelytyöstä kansainvälisesti hyväksytyt, sekä laatukäsikirjan mukaiset dokumentaatiot. Lämpökäsittelydokumentaatio luovutetaan työmaalla työn valmistuttua sähköisessä muodossa sekä tarvittaessa paperiversiona.

Asiakkaitamme ovat muun muassa Skandinavian alueella toimivat yritykset seuraavilla toimialoilla: öljynjalostamot, prosessiteollisuus, energiateollisuus, paperiteollisuus, voimalaitokset, meriteollisuus ja konepaja- sekä putkiteollisuuden parissa olevat yritykset.

Lämpökäsittelypalvelut

Yleisimmät tuottamamme palvelut koostuvat pääasiassa seuraavanlaisista kokonaisuuksista:

 • Esilämmitykset (hitsauksien aikaiset työlämmöt)
 • Jännityksenpoistohehkutukset
 • Myöstöt
 • Normalisoinnit
 • Stabiloinnit
 • Tilapäisuuneissa suoritettavat lämpökäsittelyt
 • Tulenkestävien massojen kuivatukset / lujitemuovien kovetukset

Käytössämme olevat laitteistot ovat suunniteltu vastaamaan asiakkaiden moninaisia lämpökäsittelytarpeita. Siirrettävä kalustomme mahdollistaa lämpökäsittelyt asiakkaan kohteissa.

Energiamuotona yleisimmin käytettävä on sähkö, lisäksi meiltä löytyy nestekaasukäyttöinen lämpökäsittelykalusto jota voidaan käyttää kappaleiden ollessa suuria/painavia jolloin sähkön käyttö ei ole mahdollista tai järkevää.

Yrityksemme tarjoaa esilämmityspalveluita kokonaisvaltaisena ratkaisuna, jolloin asiakkaan ei tarvitse lainkaan itse huolehtia hitsauksen aikaisen työlämpöjen järjestämisestä eikä lämpötilojen oikeellisuuksien tarkastamisesta.

Yhtenä osa-alueenamme on lujitemuovien kovetus sekö tulenkestävien massojen kuivaus, johon laitteistomme myös soveltuu hyvin.

Käytössämme on sertifioitu ISO 9001:2008 -laatujärjestelmä. Tämä takaa että asiakkaan vaatimukset täytetään aina ulkoisten standardien kuten EN ISO 17663 sekä sisäisten standardien mukaisesti. Asiakas saa aina lämpökäsittelytyöstä kansainvälisesti hyväksytyt, sekä laatukäsikirjan mukaiset dokumentaatiot. Lämpökäsittelydokumentaatio luovutetaan työmaalla työn valmistuttua sähköisessä muodossa sekä tarvittaessa paperiversiona.

Kaasulämmitykset

Käytämme lämpökäsittelyissä myös kaasupoltintekniikalla toteutettuja lämpökäsittelypalveluita. Kaasua energiana käytetään tilapäisuunissa suoritetuissa lämpökäsittelyissä, joissa lämpökäsiteltävät kappaleet ovat todella suuria, kymmenien tai satojen tonnien painoisia, sekä myös tapauksissa joissa ei ole tarjolla riittävää tehoa sähköllä toteutettavaan lämpökäsittelyyn.

Tilapäisuuni suunnitellaan aina vastaamaan asiakkaan tarpeita!

Erikoislämpökäsittelypalvelut

Tarjoamme myös erikoislämpökäsittelypalveluita, joita ovat esimerkiksi:

 • Erilaiset ahdistesovite lämpökäsittelyt eli ”krymppaukset” sekä niiden irroitukset
 • Jäätyneiden putkistojen sulatukset
 • Kaivosteollisuuden sulanapitojärjestelmät
 • Isojen diesel moottoreiden kampiakseleiden erikoislämpökäsittelypalvelut